Het is vandaag de Dag van de Duurzaamheid. Door heel Nederland vinden, voor het negende jaar, duizenden duurzame activiteiten plaats, georganiseerd door particulieren, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden. Ook bij Mourik besteden we vandaag extra aandacht aan duurzaamheid. Wij willen onze kinderen en kleinkinderen namelijk een duurzame toekomst geven. Daarom werken we gezamenlijk aan een duurzame leefomgeving.

Dit doen we door onze activiteiten te verduurzamen: we werken zowel op bedrijfsniveau als in onze projecten aan duurzaamheid. Daarvoor hebben wij het volgende programma opgezet, dat bestaat uit vier pijlers.

Slimme, duurzame infrastructuur

Veel Nederlanders zijn afhankelijk van mobiliteit. Wij spannen ons daarom dagelijks op diverse manieren in om de infrastructuur van Nederland duurzaam en toekomstbestendig te maken. Dit doen we op diverse manieren.

Afbeelding1Door de klimaatveranderingen stijgt het zeeniveau en moeten we onze kusten extra verdedigen. Mourik begon het gevecht tegen het water al tijdens de watersnoodramp van 1953. 64 jaar later doen we dat nog steeds! Nu maken we Nederland veilig door op duurzame en innovatieve wijze dijken te versterken en te verbeteren. Hierdoor wonnen we begin dit jaar nog de Innovatieprijs van Infratech 2017 voor onze aanpak van het dijkverbeteringsproject Kinderdijk-Schoonhoven. Ook andere dijkverbeteringsprojecten pakken we op innovatieve manier aan, zoals dijkverbetering IJsseldijk bij Gouda. De dijk wordt geïnjecteerd met bindmiddel (soil mix) dat met de grond wordt gemengd. Door deze manier van verstevigen is het niet nodig om damwanden te slaan, waardoor er veel minder overlast is. En het komt de duurzaamheid ten goede.

Naast dijken werken we ook aan duurzame wegen. Bijvoorbeeld door alternatieve grondstoffen toe te passen. Dit is hard nodig, omdat fossiele grondstoffen zoals aardolie steeds schaarser worden. Bij de aanpak van de N272 tussen Beek en Donk en Elsendorp hebben we op grote schaal biobased materialen toegepast. Biobased materialen zijn hernieuwbare materialen van biologische oorsprong. Zo wordt de deklaag van het asfalt voorzien van biobitumen. Deze is niet afkomstig van aardolie- industrie maar komt vrij als reststof bij papierproductie. Nooit eerder is op deze schaal biobutimen toegepast binnen Europa. Op deze manier geven wij concrete invulling aan het thema circulaire economie binnen de infra.

Wij willen ook op duurzame wijze deelnemen aan het verkeer. Dit doen we concreet door ons wagenpark en materieel continu te vernieuwen met schone en zuinige voertuigen en machines. KISMaar wij vinden het welzijn en de veiligheid van onze omgeving nog belangrijker. Daarom nemen we deel aan de provinciale campagne ‘maak een punt van nul verkeersslachtoffers’. Wij vinden het onacceptabel dat er jaarlijks meer dan 3.000 ernstige verkeersslachtoffers in Zuid-Holland vallen. Naast het deelnemen aan de campagne geven we ook dodehoek-lessen op basisscholen om kinderen de gevaren van de dodehoek te demonsteren.

Circulaire, schone industrie

De industrie staat voor de grote uitdaging om haar impact op het klimaat te minimaliseren. Door te innoveren ondersteunen wij onze klanten bij het realiseren van een circulaire en schonere industrie. Dit kunnen we op diverse manieren.

Na geluidhinder is geurhinder verantwoordelijk voor de meeste milieuklachten van burgers. Geurhinder kan afkomstig zijn van verkeer, industrie, landbouw en huishoudens. Mourik heeft de technologie in huis om geurhinder aanzienlijk te verminderen. Wij doen dit met behulp van onze emissiebeperkende technieken, ook wel bekend als scrubbers. Hierdoor hebben wij bij een aantal industriële klanten de geurhinder aanzienlijk verminderd. Deze scrubbertechnologie is ook goed toepasbaar op schepen, waardoor we ook de emissies in andere sectoren kunnen beperken.

Naast de emissiebeperking in de industrie, kunnen we ook reststromen reinigen en in sommige gevallen zelfs omzetten naar duurzame energie. In de industrie wordt bijvoorbeeld veel water gebruikt. Het is erg belangrijk om industrieel water goed te zuiveren, zodat dit weer bruikbaar is. Dit zuiveringsproces kunnen we in een aantal gevallen gebruiken om afvalwater om te zetten in duurzame energie. Zo heeft een van onze Mourik-bedrijven, Petrogas, in 2013 een biogasinstallatie ontworpen voor Heineken.

Hernieuwbare energie is de toekomst, niet alleen voor stroom en warmte in woningen maar ook als proceswarmte in de industrie. Op dit moment gebruikt de industrie vooral fossiele brandstoffen zoals aardgas en -olie. Er is een duurzamer alternatief: hergebruik van stoom die wordt opgewekt als bijproduct of restwarmte tijdens industriële verbranding. Dat doet ECLUSE. ECLUSE levert vanaf 2018 de stoom van de waste-to-energyinstallaties van Indaver en SLECO aan naburige bedrijven. Een project van wereldformaat waar wij, Petrogas en Mourik NV, met trots aan meewerken. De jaarlijkse CO2-uitstoot zal hierdoor met 100.000 ton verminderd worden.

Innovatieve oplossingen voor klimaatproblemen

1Wist je dat luchtvervuiling in de top drie staat van veroorzakers van ziekte en sterfte in Nederland? Dit vinden wij bij Mourik onacceptabel. Daarom werken we aan concrete innovaties om luchtvervuiling, zoals fijnstof, tegen te gaan. Sinds juni dit jaar werken we samen met Green City Solutions aan de CityTree. Dit innovatieve product kan de luchtkwaliteit verbeteren door planten en IoT met elkaar te verbinden. De mossen in de CityTree eten de vervuiling letterlijk op en zetten deze om in zijn eigen biomassa. Met behulp van sensoren worden de prestaties en het welzijn van de CityTree inzichtelijk gemaakt, waardoor we aantoonbaar aan schone lucht kunnen werken. Vandaag wordt de eerste permanente CityTree voor een lange periode in gebruik genomen door Provincie Utrecht, die ons zo de mogelijkheid biedt om deze innovatie voor een lange periode te testen en te monitoren. Een mooi voorbeeld van de manier waarop we samen met onze opdrachtgever concrete invulling geven aan de afspraken uit de Green Deal Duurzame GWW 2.0.

280 miljoen ton: dat is de hoeveelheid plastic afval die de wereldbevolking per jaar genereert. Per jaar zitten daar ongeveer 1.000.000.000.000 plastic tasjes in die we vaak maar één keer gebruikt hebben. Plastic recyclen is niet altijd mogelijk, maar wij hebben nu een technologie in huis waarmee we plastic kunnen omzetten in een bruikbaar product. De BlueAlp™ Technology is ontwikkeld om end-of-life plastic afval, dat technisch of economisch niet kan worden gerecycled, efficiënt en economisch om te zetten in waardevolle olie. Deze olie kan worden gebruikt als brandstof of als grondstof voor chemische processen. Zo maken wij werk van circulariteit.

Mourik energieneutraal in 2035

Naast alle innovaties die we binnen onze projecten of voor onze opdrachtgevers uitvoeren, werken we ook hard aan het verduurzamen van ons bedrijf. Een mooi voorbeeld is het energieneutraal programma dat we dit jaar gestart zijn om de mogelijkheden te onderzoeken om als bedrijf energieneutraal te worden. Zo willen we onze impact op het klimaat minimaliseren.

Benieuwd hoe Mourik dit blijft doen in de toekomst? Blijf ons dan vooral volgen via www.mourik.com of via ons innoblog!

Change starts with you because every human is part of the solution.

Vergeet vooral niet wat voor speciale dag het vandaag is, namelijk de Dag van de Duurzaamheid. Het is van belang dat we allemaal ons steentje bijdragen om de wereld te verduurzamen. En dit hoeft helemaal niet zo moeilijk te zijn! Er is al een aantal dingen die je kunt doen vanuit je luie stoel:

 • Werk digitaal en zeg nee tegen papieren reclame en afschriften. Geen papier is weer een reden minder voor ontbossing.
 • Zet apparaten volledig uit als je deze niet meer nodig hebt, bijvoorbeeld je computer. En zorg dat je het licht uitdoet wanneer je vertrekt. Dit is niet alleen goed voor het klimaat, maar ook voor de energierekening.
 • Doe zaken met duurzame bedrijven; open bijvoorbeeld een spaarrekening bij een duurzame bank. Dan wordt je geld wijs geïnvesteerd.
 • Eet één keer per week vegetarisch. Voor vlees- en visproductie zijn veel middelen nodig die schadelijk zijn voor het milieu. En de methaanscheten van koeien niet te vergeten natuurlijk.
 • Pak een keer de fiets naar het werk. Niet alleen goed voor onze brandstofrekening, maar ook goed voor je gezondheid!

Met duurzame groet,

Cora de Groot

3 reacties

 1. Het City Tree concept is een goed initiatief om de fijnstof tegen te gaan.Zelf zou ik dit concept aanpassen zodat je dit ook kunt toepassen om de vangrail langs de snelweg te bekleden met dit materiaal.1 omdat het een groene uitstraling heeft en de vangrail van ijzer is gemaakt en geen uitstraling heeft en het feit dat de Co2 wordt omgezet in biomassa.

  Bij veel bedrijven in de chemie produceert men veel restproduct of restwarmte zoals condenswater.
  Ik ben zelf bezig geweest bij Zeeland Refinery of men het condenswater kan hergebruiken om weer demiwater van te maken maar schijnbaar zitten er te veel chemische reststoffen in het condenswater wat weer schadelijk kan zijn voor bepaalde apparatuur .Heeft Mourik hier misschien iets in het assortiment dat het condenswater kan zuiveren voor hergebruik?

  Wat betreft de auto”s waar we nu in rijden gaan in de verre toekomst (2080) vervangen worden door auto”s die zweven over de weg door middel van magnetisme .Met een soort TOM TOM ( lussen) in het snelwegdek verwerkt .
  Maar of het er ook van gaat komen maak ik niet meer mee.

  Liked by 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s